0899-889-855

Подкатегории

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА Strandonline.bg Информация за контакт с продавача: Зет Би Ес Ритейл" ЕООД АДРЕС: гр.София, ул. Златен Рог № 22 Вписано в Търговския регистър с ЕИК: 202532042 ДДС идентификационен No .: BG202532042  

Общи условия

Съдържащите се тук условия ("Условия"), са неразделна част от договорните отношения между клиента и strandonline.bg, възникнали във връзка с доставката на стоки от strandonline.bg до клиента в неговия индивидуален договор за продажба или друго споразумение, освен ако договарящите се страни не се споразумеят за друго. Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. Strandonline.bg не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на strandonline.bg, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване или други подобни. С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на strandonline.bg, клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата strandonline.bg, като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни. Strandonline.bg си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти. Офертите на интернет страницата strandonline.bg са ограничени във времето и количествата, като това се обявява на страницата на Strandonline.bg. Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата Strandonline са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване. Strandonline.bg може да ограничи максималния брой покупки на разположение на даден потребител за всеки продукт, за да се осигури справедлива среда за своите потребители.

Търговски марки

Strandonline.bg има всички необходими права по отношение на търговските марки на strandonline.bg Уебсайта.

Поръчки

След избора на продуктите, които ще бъдат закупени, клиентът може да отиде на опцията количката за пазаруване, за да направи поръчка. В първия етап на подаване на поръчката, избраните продукти са показани, за да може да бъдат потвърдени от клиента. След тяхното потвърждаване, клиентът трябва да попълни своите данни за доставка, които включват име, презиме, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща. След това, той се приканва да избере най-подходящият начин за заплащане на поръчката. В четвърта стъпка всички детайли по поръчката се представят на клиента. След тяхното потвърждение поръчката е направена. Клиентът получава имейл, потвърждаващ, че тя е направена, след като приключи този процес.

Договор

Договорът за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на strandonline.bg.

Доставка на стоки

В случай, че strandonline.bg не е в състояние да достави поръчаната стока на неговия клиент (и) по обективни причини, които са извън неговия контрол, на клиентът(ите) ще бъде заплатена цената на стоките в пълен размер, ако същата е била заплатена предварително от клиента.

Време за доставка

Нашето стандартно време за доставка е 3-5 работни дни. Стоките ще бъдат доставени с фактура, която служи като данъчен документ, както и документ за гаранция, ако е приложимо. Клиентът е поканен да даде своя адрес за доставка при потвърждаване на поръчката. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обтоятелства, свързани с доставката, представители strandonline.bg ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от strandonline.bg, клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти: 0700 13 838 или да се свърже с strandonline.bg чрез имейл адреса support@strandonline.bg.

Доставка, опаковане и условия на заплащане

Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани, а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. За всяка поръчка, разходите за доставка са посочени отделно. Моля, имайте предвид, че разходите за доставка се заплащат от клиента. Strandonline.bg запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупката на стоките. Всички допълнителни разходи, свързани с превоз, направен в процеса на доставка и след нея трябва да бъдат заплатени от клиента.

Начини за доставка

Наличните начини за доставка са представени на клиента на уебсайта strandonline.bg в процеса на заявяване на поръчка. На клиентите не е разрешено да получават стоки от нашите помещения.

Цени и данъци

Всички цени са с включен ДДС. Strandonline.bg винаги продава продукти срещу заплащане на определената цена. В случай, че поради каквато и да е грешка, цената на даден продукт е обявена като нулева, strandonline.bg не е длъжен да достави този продукт до клиента на тази цена.

Обявяване на цени

В случай, че посочената цена за продажба е по-ниска от действителната цена на стока, strandonline.bg е длъжен да уведоми клиента незабавно и да му предложи новата цена. Клиентът може да приеме тази оферта или да отмени поръчката.

Отказ от договора/Връщане на продукт

Купувач, който има качеството на потребител има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:
  1. Оригиналната опаковка на стоката да бъде върната заедно със стоката. Оригиналната опаковка не следва да е била отваряна за следните стоки: бельо, бански костюми, парфюмерия, козметика, грим, бижута.
  2. потребителят да е предоставил на продавача покупните документи на стоката, а именно: копие от оригиналната фактура, както и попълнен формуляр за отказ
За да бъде упражнено правото на отказ, потребителят трябва да уведоми продавача относно името си, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление на следния email адрес: support@strandonline.bg, както и да представи формуряра за отказ от договора /който е приложен на хартиен носител и придружава стоката при доставката/. Ако приложеният при доставката формуляр е изгубен от потребителя, то той се поканва да се свърже с продавача на support@strandonline.bg за уточняване начина на упражняване правото на отказ. В допълнение към изпращане на формуряра за отказ при връщане на стоката, Потребителят може да попълни и подаде по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на уебсайта strandonline.bg. Ако използва тази възможност, Странд незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.   "Формуляр за упражняване правото на отказ от договора може да бъде изтеглен ТУК.   За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.   Потребителят следва да върне продукта с оригиналната му опаковка заедно с попълнен формуляр за отказа си от договора с куриер. За целите на връщане на продукта потребителят трябва да се свърже с отдел „Обслужване на клиенти“ на strandonline.bg на телефон 0700 13 838 или да се свърже с strandonline.bg чрез имейл адреса support@strandonline.bg.   Действие на отказа. Ако се откаже от договор, Странд ще възстанови всички плащания, които са получени от потребителя, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Странд е информиран за решението на потребителя да се откаже от договора. Strandonline.bg ще извърши възстановяване по банков път. Strandonline.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано). Strandonline.bg очаква потребителят да изпрати или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от договора. Преките разходи за връщане на стоките се поемат от потребителя.

Специални условия за връщането на специфични асортименти

Асортиментите от козметика, включително парфюми, не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отваряни от клиента. Бельо, бански костюми, бързоразвалящи се стоки, може да бъде отказано да бъдат върнати, освен ако те са доставени повредени или с дефект. Всеки върнат продукт, не трябва преди това да е използван от клиента. Продукти, които се състоят от комплект трябва да бъдат върнати като комплект. Обувките, трябва да бъдат върнати в техните оригинални, ненарушени кутии, като кутиите се считат за част от продукта. Обувки с изцапани подметки не могат да се приемат за замяна. Слънчеви очила трябва да са непокътнати в случай на замяна.

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото си по-късно да претендира, че тя му е доставена с явни недостатъци и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП. Адрес за жалби: support@strandonline.bg

Повреди по време на транспорта

Strandonline.bg е отговорен за повреди на стоката по време на доставката до клиента. Въпреки това, ако стоките са повредени или откраднати по време на транспорта от клиента до strandonline.bg през периода на доставка на върната стока, клиентът е отговорен за това. В случай на очевидни признаци на увреждане (скъсана опаковка, изкривяване, разскъсване и т.н.), клиентът трябва да откаже пратката, за да се избегнат възможни усложнения при рекламация на повредените стоки.
Към началото на страницата.